JUDr. Daniel Baloun, advokát

Palackého 460, 334 01 Přeštice
telefon: +420 737 883 526
e-mail: info@akbaloun.cz

12/2019
Oznámení

Z důvodu rekonstrukce budovy Palackého 460 („Modrý dům“) bude pobočka advokátní kanceláře v Přešticích od 1. února 2020 dočasně přemístěna do budovy Sedláčkova 553 (bývalá pohotovost, 2. patro). Děkujeme za pochopení.

06/2019
Informace pro klienty – nový trestný čin maření spravedlnosti

Na základě doporučení České advokátní komory se klient poučuje o důsledcích vyplývajících z § 347a odst. 1 trestního zákoníku, který zní takto:

„(1) Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“

V této souvislosti se klient také poučuje i o tom, že ve smyslu čl. 6 odst. 3 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění pozdějších předpisů, není advokát oprávněn bez souhlasu klienta ověřovat pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých klientem.

Podpisem smlouvy o poskytování právních služeb (popř. plné moci) klient mimo jiné stvrzuje i to, že byl poučen o nutnosti sdělit advokátovi jemu známé informace o možnosti, že by vůči předloženým důkazům mohlo být namítnuto, že jsou padělané anebo pozměněné, a pro takový případ s advokátem projednat vhodný postup. Bez tohoto upozornění advokát neodpovídá za věcnou správnost a autentičnost důkazů, které soudu podle pokynu klienta předloží.

05/2018
Informace pro klienty - GDPR

Informace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Více zde

11/2017
Turistická vizitka

U příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o hradu Skála u Přeštic připadajícího na rok 2018 a za přispění naší advokátní kanceláře byla k místu tohoto unikátního hradního komplexu poprvé vydána turistická vizitka (č. CZ-4417).

Více na www.turisticky-denik.cz/vylet/4417-skala.htm

Buildings

09/2017
Informace pro klienty - spotřebitele

Česká advokátní komora byla na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb, pokud mezi advokátem a spotřebitelem nedojde k dohodě. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz